Ispiši ovu stranicu
LED rasvjeta prometnog čvora Jastrebarsko
26.Sij.2015 Komentirajte prvi!
Suvremena cestovna LED rasvjeta prometnog čvora Jastrebarsko na autocesti Rijeka - Zagreb je energetski učinkovita, svjetlotehnički superiorna, ekološki prihvatljiva i investicijski opravdana
Živimo u vremenu kada se imperativno nameće potreba o racionalnom korištenju električne energije u svim segmentima pa tako i u cestovnoj rasvjeti.
Pored racionalnog korištenja električne energije ili bolje reći energetske učinkovitosti u cestovnoj rasvjeti nameću se i dodatni zahtjevi, a ti su smanjenje svjetloonečišćenja, primjena svjetiljki s velikim svjetlosnim učinkom s više od 80 lm/W, dugim vijekom trajanja od min. 50.000 radnih sati te ekološki prihvatljiva kako u samoj proizvodnji svjetiljke, tako i po načinu odlaganja svjetiljke na deponiju po isteku vijeka trajanja.
Prometni čvor Jastrebarsko smješten je na vrlo frekventnom prometnom pravcu Zagreb – Karlovac i nema izvedenu instalaciju cestovne rasvjete, te je poduzeće ARZ odlučilo izgraditi novi rasvjetni sustav u svrhu što veće sigurnosti odvijanja motornog prometa u noćnim satima.
Svjesni te činjenice odgovorni ljudi u poduzeću ARZ, Boris Huzjan i Darko Šavorić imali su na raspolaganju dvije opcije rješenja rasvjetnog sustava za prometni čvor Jastrebarsko i to:
- Opcija 1: izgraditi sustav cestovne rasvjete prema projektu kojeg posjeduju i za koji je dobivena građevinska dozvola, a koji je napravljen 2006. prema zastarjelim propisima i ekološki i energetski neprihvatljivim načelima. Taj projekt se temelji na primjeni stupova cestovne rasvjete visine 24 m na čijem se vrhu nalazi 14 komada širokosnopnih reflektora s ugrađenim izvorima svjetla NAVT 400W. Tako predviđeni rasvjetni sustav imao je predviđenu potrošnju od 44 kW i ostvarivao bi tražene svjetlotehničke zahtjeve na površini kolnika. Međutim, taj sustav zahtjevao bi velike troškove održavanja i proizvodio bi veliku jalovu energiju koju bi trebao plaćati investitor. Pored navedenog sustav bi proizvodio veliko svjetloonečišćenje.
- Opcija 2: izraditi potpuno novi projekt koji će uvažiti i energetsku učinkovitost i ekološke kriterije, a pritom se poglavito misli na bitno smanjenje svjetloonečišćenja, zatim na ispunjavanje visokih standarda glede postizanja svjetlotehničkih vrijednosti na površini kolnika definiranih kroz hrvatske norme HRN EN 13201, a da istovremeno investicija izgradnje bude, prema današnjim kriterijima, prihvatljiva. Nakon sveobuhvatne analize odlučili su se za drugu opciju koja je opisana u tekstu koji slijedi.

OPIS NOVOG RASVJETNOG SUSTAVA - SVJETLOTEHNIČKI ZAHTJEVI

OSNOVNI PRAVAC AUTOCESTE
Klasa ME1 cestovne rasvjete s preporučenim minimalnim trajnim pogonskim vrijednostima mjerila kvalitete cestovne rasvjete s motornim prometom:
- razina srednje luminancije: Lm = 2,0 cd/m2
- opća jednolikost luminancije: jL= 40%
- uzdužna jednolikost luminancije: jLu = 70%
- TI: max. 10%
- SR: min. 0.5
- klasa blještanja: G4

IZLAZNI PRAVCI S/NA AUTOCESTU SJEVER I JUG
Klasa CE3 cestovne rasvjete s preporučenim minimalnim trajnim pogonskim vrijednostima mjerila kvalitete cestovne rasvjete s motornim prometom:
- srednja razina rasvijetljenosti: Em = 15 lx
- opća jednolikost rasvijetljenosti: jE = 40%
- klasa blještanja: G4

KONCEPCIJA RASVJETNOG SUSTAVA

Novi rasvjetni sustav temelji se na sljedećoj koncepciji, tj. geometriji izvedbe: postavom u središnjem rasporedu (osnovni prometni pravac autoceste) stupova cestovne rasvjete visine 14,0 m na prosječnom međurazmaku od 45,0 m. Na vrhu stupa predviđena je izravna montaža po dvije opozitno orijentirane (razmak od 1800) visokokvalitetnih LED svjetiljki snage svaka 315 W s opcijom CLO-ConstantLightingOutput (ukupno dvije po stupu) i pod nagibom od 00 stupnjeva postavom u jednostranom rasporedu (ulazno-izlazni pravci s/na autocestu) stupova cestovne rasvjete visine 8,0 m na prosječnom međurazmaku od 24,0 do 33,0 m. Na vrhu stupa izravno se postavlja po jedna visokokvalitetna LED svjetiljka snage 111 W s opcijom CLO-ConstantLightingOutput (ukupno jedna po stupu) i pod nagibom od 00 stupnjeva.

OSTVARENI SVJETLOTEHNIČKI REZULTATI

Iz niže prikazanih tablica vidljivo je da su u potpunosti ostvareni traženi svjetlotehnički zahtjevi koji udovoljavaju HRN EN 13201 i Uredbi koja se veže na važeći Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/2011).

UKUPNO ANGAŽIRANA SNAGA NOVOG LED RASVJETNOG SUSTAVA

Ukupno angažirana snaga novog LED rasvjetnog sustava u 100% režimu nazivnog svjetlosnog toka iznosi Pi = 14,6 kW, što u odnosu na angažiranu snagu navedenu u 1. opciji od Pi=44 kW predstavlja gotovo tri puta manje angažirane snage!
Upravljanje radom kompletnog novog rasvjetnog LED sustava omogućava maksimalnu uštedu u električnoj energiji uz istovremeno maksimalnu sigurnost odvijanja motornog prometa u noćnim satima, a što je vidljivo iz teksta koji slijedi:
- Po dolasku naponskog impulsa uključenja uključuje se kompletna rasvjeta prometnog čvora, ali radi sa 50% nazivnog svjetlosnog toka što u praksi znači i oko 50% angažirane snage.
- Na cijelom čvoru postavljena su tri senzora prometa i to prvi 300 m od zadnjeg stupa cestovne rasvjete iz smjera Zagreba, drugi 300 m od zadnjeg iz smjera Karlovca i treći na prvom stupu na izlazu iz naplatnih kućica. Bilo koji, od tri senzora, kada registrira dolazak vozila trenutno, bez ikakve zadrške, aktivira kompletnu rasvjetu čvora Jastrebarsko u režim 100% svjetlosnog toka i drži režim aktivnim 3 do 5 minuta (točno vrijeme zadrške bit će riješeno nakon prvobitnih iskustava) što će reći ako se u tom vremenu ne pojavi novi impuls o dolasku vozila iz bilo kojeg smjera rasvjetni sustav se vraća u režim 50% nazivnog svjetlosnog toka.
- U praksi bi to trebalo značiti da ako na području prometnog čvora Jastrebarsko nema nikakvog prometa, kompletna rasvjeta radi u režimu 50% svjetlosnog toka, a ako se pojave vozila na bilo kojem dijelu prometnog čvora rasvjeta radi u režimu 100% čime je zajamčena sigurnost odvijanja motornog prometa u noćnim satima upravo onda kada je potrebna, tj. kada su vozila u zoni prometnog čvora.
- Spomenuti sistem upravljanja temelji se na postavljenoj konfiguraciji interakcije uređaja na svakoj stupnoj razdjelnici koji komunicira s driverima u svakoj pojedinoj svjetiljci DALI protokolom u svrhu upravljanja intenzitetom rasvjetnog sustava i očitanja statusa svake pojedine svjetiljke dok će 'Master' uređaj, koji je ugrađen u nadzemni ormar cestovne rasvjete, komunicirati serijskom komunikacijom RS485. Sve potrebne podatke o statusu cjelokupnog rasvjetnog sustava Master će proslijeđivati u nadzorni centar ARZ-a putem GPRS-a.

ZAKLJUČAK

Novopredviđeni rasvjetni LED sustav odlikuje se sljedećim vjerodostojnim prednostima u odnosu na dosadašnje rasvjetne sustave na području odgovornosti ARZ-a, a koji su opisani u prvoj opciji koja je temeljena na NAVT izvorima svjetlosti i to:
- Ukupno angažirana snaga novog LED rasvjetnog sustava u 100% režimu nazivnog svjetlosnog toka iznosi Pi = 14,6 kW što u odnosu na angažiranu snagu navedenu u prvoj opciji od Pi=44 kW predstavlja gotovo tri puta manje angažirane snage ( potrošnje)!
- S obzirom na predviđeni sustav upravljanja LED rasvjetnog sustava, kojim je predviđeno da je ista u funkciji samo kada su na području prometnog čvora Jastrebarsko prisutna vozila, ušteda u angažiranoj snazi dodatno se smanjuje za (procjenjenih) 50% u odnosu na početnu angažiranu snagu od 14,6 kW. Praksa će pokazati da je taj postotak uštede možda i veći.
- Rasvjetni LED sustav ne zahtjeva održavanje prvih pet (5) godina koliko se procjenjuje vijek trajanja ugrađenog drivera.
- Svaka od predviđenih LED svjetiljki ima svoju 'adresu' što u praksi znači da u nadzornom centru ARZ-a imaju cjelovitu i vjerodostojnu informaciju o trenutnom stanju svake pojedine LED svjetiljke.
- Predviđene LED svjetiljke imaju ugrađene LED čipove temperature boje 4000 K i zadovoljavaju kriterije full cut-off prema HRN EN 13201-Anex A.
- Procjenjena cijena izgradnje novog LED rasvjetnog sustava iznosi oko 1.800.000,00 kuna što je za svega 150.000,00 kuna više od zastarjelog rasvjetnog sustava sa stupovima visine 24 m opisanog u prvoj opciji, što međutim u odnosu na znatno manju angažiranu snagu (potrošnju) i na značajne uštede u održavanju LED rasvjetnog sustava predstavlja zanemarivi iznos.

SMJEŠTAJ STUPOVA U PP AUTOCESTE