Država će sufinancirati sanacije dimnjaka i kupnju kondenzacijskih bojlera

Država će sufinancirati sanacije dimnjaka i kupnju kondenzacijskih bojlera

Nećemo građane ostaviti da se sami nose s posljedicama potresa, svima ćemo osigurati krov nad glavom', poručio je potpredsjednik Vlade i ministar Predrag Štromar prilikom posjeta potresom stradalim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji

Nećemo građane ostaviti da se sami snalaze nakon potresa. Moj osobni i cilj ove Vlade je omogućiti građanima da se što prije vrate doma, ondje gdje je to moguće, a da se grad obnovi u skladu sa svim pravilima i standardima koje struka nalaže te da osiguramo transparentno trošenje sredstava. Negdje će obnova, nažalost, trajati godinama i tu će također Grad i država ponuditi rješenja za ljude koji su ostali bez krova nad glavom. Posljedice potresa su razorne, a sanacija će biti kompleksna i zato smo krenuli stvarati zakonski okvir koji će dati najbolji odgovor na situaciju u kojoj smo se našli. Svakodnevno se održavaju koordinacijski sastanci i radne podskupine sa predstavnicima struke i moram zahvaliti na operativnosti i međusobnom poštivanju koje u ovoj fazi pokazuju. Međutim, ima radova koji su hitni, na kojima radimo paralelno i s kojima možemo pomoći neovisno o donošenju novog Zakona. Mnogi su ostali bez grijanja i tople vode zbog oštećenih dimnjaka i tu ćemo pomoći odmah. Ministri Ćorić i Marić su brzo reagirali na naš poziv, uključio se i premijer Plenković te će država osigurati potrebna financijska sredstva', rekao je Štromar.

Povrat sredstava za sve zahvate koji će biti obavljeni prema pravilima struke

U Ministarstvu graditeljstva je održan i sastanak Radne grupe za obnovu i sanaciju dimnjaka, na kojem su prisustvovali predstavnici Hrvatske komore inženjera strojarstva, Hrvatske gospodarske komore (Udruženje dimnjačarstva), Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Gradske plinare Zagreb. Na sastanku su usuglašeni daljnji koraci te su izrađene i upute za građane kako bi se što prije krenulo u sanaciju.
'Dio građana želi samostalno i odmah krenuti s obnovom što naravno mogu i radimo na tome da se omogući povrat sredstava za sve one zahvate koji će biti obavljeni prema pravilima struke', kazao je Štromar.

Za cjelovitu obnovu potrebno je izraditi posebni projekt

Trenutno važeća građevinska regulativa omogućava uklanjanje posljedica potresa koji je umanjio ili ugrozio uporabljivost građevina izvođenjem radova izvanrednog održavanja na način da se odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima zamjene dijelovi građevine i oprema, uređaji i instalacije koje su oštećena izvanrednim događajem. Tako je prema postojećem zakonu moguće izvršiti zamjenu krovnog pokrova bez potrebe za izradom projekta, dok je izmjena krovne konstrukcije, zidova, stupova ili dimovodne cijevi provodi isključivo na temelju projekta izrađenog od ovlaštenih osoba. Za konstrukcije su nadležni ovlašteni inženjeri građevinarstva, a za dimnjake ovlašteni inženjeri građevinarstva i ovlašteni inženjeri strojarstva. Za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade i poboljšanje njezine otpornosti na djelovanje potresa potrebno je izraditi posebni projekt.

Foto: Boris Čupić, dipl.ing.građ.