FZOEU daje poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera

FZOEU daje poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera

Za poticaj se mogu javiti građani s područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera vrijedan 41 milijun kuna. Program je namijenjen sufinanciranju energetski učinkovitih bojlera u kućama i stanovima koji su 22. ožujka uslijed potresa pretrpjeli oštećenja dimnjaka, plinskih instalacija, sustava grijanja, a što uključuje i sustave za pripremu potrošne tople vode.
Za poticaj se mogu javiti građani s područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.
'Iako smo početkom godine imali spremne druge programe, nakon potresa koji je zadesio Zagreb i okolicu, dio sredstava smo sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske usmjerili prema građanima koje je ova situacija posebno pogodila. Cilj nam je pomoći vlasnicima oštećenih kuća i zgrada da pri obnovi svojih objekata nabave energetski učinkovitiji i okolišno prihvatljiviji sustav proizvodnje toplinske energije', rekao je Siniša Kukić, direktor Fonda. Građani će tako, uz maksimalno pojednostavljenu proceduru prijave, moći dobiti do 80% sufinanciranja odnosno do 8.000 kuna po bojleru, a prijavljivati se mogu preko sustava za e-prijavu, poštom ili na prijemni ured Fonda.

Novi sustav za e-prijavu

Na internetskoj stranici www.fzoeu.hr dostupan je i novi sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda preko kojeg građani mogu aplicirati i za poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera. Prije podnošenja elektronskih prijava, korisnici trebaju izraditi svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći koristiti i za ostale Fondove programe sufinanciranja.
Sa službenim zaprimanjem zahtjeva, kako elektronskih, tako i onih poslanih poštom ili zaprimljenih u pisarnicu, Fond je započeo 17. lipnja (zahtjevi koji su stigli prije službenog početka zaprimanja prijava neće biti razmatrani). Zainteresiranim građanima je na taj način osigurano dovoljno vremena za pripremu sve potrebne dokumentacije. Osim prijavnog obrasca s osnovnim podatcima o prijavitelju, trebat će priložiti dokaz vlasništva kuće ili stana, dokaz da je zgrada oštećena u potresu te ponudu, predračun ili račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja plinskog kondenzacijskog bojlera, koji ne može biti stariji od 22. ožujka ove godine.
Zahtjevi će se rješavati u što kraćem roku te će Fond, u okviru raspoloživog budžeta, sklopiti Ugovor o sufinanciranju sa svima koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva. Nakon što korisnici dostave račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja te dokaz o plaćanju istog Fond će im u roku od 30 dana refundirati ugovoreni udio sredstava za kupnju kondenzacijskog bojlera.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća također u lipnju

'Nadamo se kako će ovaj program Fonda dodatno pomoći našim građanima u obnovi njihovih potresom oštećenih domova. Nakon ovog javnog poziva, slijedi dugoočekivani Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a očekuje nas i nastavak prošlogodišnjih programa sufinanciranja kupnje električnih vozila, kao i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, javnim zgradama i turističkom sektoru. Fond na taj način nastavlja i dalje poticati gospodarstvo, ali i građane u odabiru energetski učinkovitijih i okolišno prihvatljivijih rješenja, što nam je svakako jedan od prioritetnih ciljeva', zaključio je direktor Fonda.