Objavljen priručnik 'Urgentni program potresne obnove - UPPO'

Objavljen priručnik 'Urgentni program potresne obnove - UPPO'

Hrvatska komora inženjera građevinarstva u suradnji sa zagrebačkim Građevinskim fakultetom izdala je priručnik 'Urgentni program potresne obnove - UPPO'

Priručnik 'Urgentni program potresne obnove - UPPO' podijeljen je u deset poglavlja: 1. Općenito o urgentnom programu obnove; 2. Dimnjaci; 3. Tavanski zidovi; 4. Krovne konstrukcije; 5. Elementi graditeljske baštine; 6. Manji neodgodivi zahvati sanacije; 7. Podupiranja; 8. Troškovnici; 9. Projektiranje i nadzor; 10. Primjeri i detalji tehničkih rješenja.

Urednici izdanja su prof.dr.sc. Stjepan Lakušić i Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., a recenzenti prof.dr.sc. Vlatka Rajčić, prof.dr.sc. Boris Trogrlić te prof.dr.sc. Damir Varevac.

Skupina autora i suradnika su kod izrade priručnika 'Urgentni program potresne obnove - UPPO' posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom.

Zbog toga su izrađena praktična rješenja kojima se predlaže ugradnja spojnih elemenata u novoizvedene tavanske zidove i dijelove drugih elemenata obnove za kasniji nastavak ukupne obnove potresom oštećenih zgrada.
Radi naglašavanja važnosti 'izrazito hitne', 'neodgodive' i 'neophodne' obnove odabrana je za naslov priručnika snažnija riječ koja obuhvaća sva ta značenja - 'urgentna' obnova, koja se mora provesti bez čekanja cjelovite obnove pojedinih zgrada oštećenih u potresu (zgrade sa žutim ili crvenim oznakama).

Priručnik 'Urgentni program potresne obnove – UPPO' možete besplatno preuzeti na: www.hkig.hr/izdvojeno/Prirucnik-Urgentni-program-potresne-obnove-UPPO/18/1