Pametni vodni ekosustav za održiv i učinkovit ciklus kruženja vode u Europi

Pametni vodni ekosustav za održiv i učinkovit ciklus kruženja vode u Europi

REWAISE je projekt u okviru europskog programa Obzor 2020. za stvaranje novog 'pametnog vodnog ekosustava' i ugljično neutralnog vodnog ciklusa, istodobno potičući ulaganja vezana uz vodu za poticanje novih poslovnih niša i rast malih i srednjih poduzeća

 

Ovog rujna pokrenut je europski projekt 'Prilagodljive inovacije u ciklusu kruženja vode za pametnu ekonomiju – REWAISE', u okviru programa istraživanja i inovacija Obzor 2020. Cilj projekta REWAISE je stvoriti novi 'pametni vodni ekosustav', koji će rezultirati održivim hidrološkim ciklusom bez ugljičnog otiska, u skladu s konceptom elastične kružne ekonomije, vraćajući pritom energiju, hranjive tvari i korisne materijale iz vode.

Kako bi prihvatio ovaj koncept i naglasio istinsku vrijednost vode, projekt razvija inteligentnu digitalnu platformu za decentralizirana rješenja i donošenje odluka, koja uključuje sve relevantne dionike iz živućih laboratorija (eng. living labs) u razmjenu najboljih praksi i olakšavanje zajedničkog stvaranja.

 

Uloga FER-a

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) će, kao partner na projektu REWAISE, razviti procedure optimalnog upravljanja postrojenjima i sustavima u ciklusu kruženja vode - postrojenjima za pripremu pitke vode, vodoopskrbnim sustavima, sustavima odvodnje i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda - kako bi osigurao njihov rad na socioekonomski optimalan način. Potom će razviti procedure za koordinaciju između nezavisnih postrojenja i sustava u ciklusu kruženja vode koje su temeljene na ekonomskim mehanizmima ponude i potražnje kako bi mu se nadalje smanjio ukupni socioekonomski trošak te utjecaj na okoliš. Razvijene procedure optimalnog upravljanja i koordinacije bit će implementirane i testirane u ciklusima kruženja vode mediteranske, atlantske i kontinentalne grupe REWAISE živućih laboratorija.

Voditelj projekta REWAISE na FER-u je prof.dr. c. Mario Vašak, voditelj Laboratorija za sustave obnovljivih izvora energije na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (ZARI).

Projekt će provoditi 24 subjekta iz 11 različitih europskih zemalja, predvođeni španjolskim poduzećem Aqualia, kako bi surađivali tijekom sljedećih pet godina te preusmjerili paradigmu s linearne na kružnu, pametnu ekonomiju s vodom. REWAISE će otkriti punu vrijednost vode uzimajući u obzir tri ključna tehnička, ekonomska i društvena čimbenika koja će generirati:

- vrijednost u vodi izdvajanjem i korisnom upotrebom otopljenih tvari kao što su hranjive tvari, minerali, kemikalije i metali, kao i organske tvari i energija, ugrađeni u tokove sirove i korištene vode,

- vrijednost iz vode koja izražava važnost vode za gospodarske aktivnosti i srodna poduzeća u sektoru voda, posebno za mala i srednja poduzeća,

- vrijednost kroz vodu, uzimajući u obzir društvene, zdravstvene i dobrobitne funkcije vode, jer omogućuje gotovo sve naše gospodarske aktivnosti, a većina proizvoda ima značajan vodeni otisak - o vodi ovise energetski i prometni sektor.

 

Prilika za mala i srednja poduzeća

Uz pomoć mreže od 9 živućih laboratorija, raspoređenih diljem Europe i grupiranih u tri čvorišta po glavnim europskim klimatskim zonama (mediteranska, atlantska i kontinentalna), REWAISE će u stvarnom životnom okruženju demonstrirati postignute tehnološke inovacije i nove modele upravljanja vodama. Kroz te živuće laboratorije, REWAISE će poboljšati društveni angažman, prilagoditi normativne prepreke, ukloniti prepreke održivim lancima vrijednosti i razviti zajedničke digitalne alate u cjelovitom pristupu vodno pametnog društva. Koncepti će biti prilagodljivi i primjenjivi na druge općine i komunalne tvrtke u Europi i širom svijeta, što će omogućiti optimizaciju raspodjele resursa i stvaranja vrijednosti u vodnom ciklusu.

Uz doprinos Europske unije u iznosu od 14.984.656,81 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 18.816.721,93 eura), REWAISE će također stvoriti nove tržišne niše i potaknuti rast malih i srednjih poduzeća mobilizacijom ulaganja povezanih s vodom, poput onih Svjetskog fonda za inovacije u vodi, i povezivanjem korisnika sa specifičnim potrebama za vodom, uključivanjem ekonomskih modela i procjena održivosti kao što je npr. analiza životnog ciklusa, troškova ili rizika. Novo poslovanje vezano uz vodu pojačat će se unapređenjem tržišnog prihvaćanja novih sirovina i olakšavanjem logistike recikliranih proizvoda, također dovodeći u stvarnost inovativne procese za pročišćavanje vode i proizvodnju energije.

 

Članovi konzorcija

REWAISE će provesti 24 europska entiteta iz Belgije, Hrvatske, Češke, Francuske, Irske, Italije, Poljske, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Ti su subjekti stručnjaci u različitim sektorima koji su uključeni u projekt: voda, energija, lokalna uprava, rizični kapital i poslovni stručnjaci, istraživanje i pomoćne usluge.

To su: AQUALIA, SEVERN TRENT WATER, VA SYD, AQUANET, EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS, HIDROTEC TECNOLOGIA DEL AGUA, MALMO STAD, POLYMEM, RESOURSEAS, BLUETECH, AQUAPORIN, WE&B, ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS, SOLAR WATER, INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH -IETU, UNIVERSITAT DE VALENCIA, TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, CETIM, COVENTRY UNIVERSITY, LUNDS UNIVERSITET, POLITECHNIKA POZNANSKA, PKF ATTEST INNCOME i UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO.