Sanacija dimnjaka polipropilenskim dimovodima

Sanacija dimnjaka polipropilenskim dimovodima

Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje. Zato je dimnjake potrebno sanirati polipropilenskim (plastičnim) dimovodima. Bosch Toplinska tehnika pruža podršku u projektiranju i izboru sustava, proračunu presjeka i izradi dokumentacije

Sanacija dimnjaka zahtijeva određena fizikalna svojstva materijala koja su specificirana s obzirom na funkcionalne i sigurnosne zahtjeve.
Dok kotlovi klasične tehnologije mnogo više topline ispuštaju kroz dimnjak, kondenzacijski kotlovi koriste i toplinu sadržanu u vodenoj pari produkata izgaranja. Na taj se način gotovo potpuno iskorištava energija sadržana u gorivu, loživom ulju ili prirodnom plinu. Kako se pri tome i sastojci dimnih plinova otapaju u kondenzatu, on poprima nižu pH-vrijednost te je kiseliji i zbog toga može oštetiti (nagristi) cijevi koje služe za odvod kondenzata. Zbog toga ove cijevi moraju biti izrađene od materijala otpornog na koroziju i moraju biti otporne na kiseli kondenzat.
Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje. Zato je dimnjake potrebno sanirati polipropilenskim (plastičnim) dimovodima.
Materijal prvo mora ispuniti zahtjeve koji se odnose na fizikalna svojstva, a koja proizlaze iz zahtjeva funkcionalnosti, sigurnosti i vijeka trajanja. Polipropilen nema nikakvu kemijsku reakciju s kondenzatom, odnosno postojan je na utjecaj kondenzata. Cijevi koje se koriste za sanaciju s kondenzacijskim uređajima imaju klasifikaciju T 120, što znači da su sigurno primjenjive do 120°C, dok je ispitna temperatura 150°C. U stvarnoj primjeni, prosječna temperatura dimnih plinova je 85°C. Temperatura vanjske površine cijevi manja je od 60°C.

Prednosti cijevi izrađenih od polipropilena

Cijevi izrađene od polipropilena imaju malu masu. Prilikom sanacije, ovo svojstvo ima dvije prednosti. Prvo, lakše su za ugradnju, a drugo stvaraju manje opterećenje cjelokupnog završenog sustava. Govoreći o radovima sanacije, cijevi se lako i jednostavno režu na licu mjesta, a uz to ne postoji opasnost od lokalnog gubitka postojanosti na utjecaj kondenzata. Ujedno se lako i jednostavno proširuju na mjestima dosjeda. No, ne samo da je postupak rezanja i proširivanja lagan i jednostavan, nego je potrebno i manje alata i to uz njegovo neznatno trošenje. Cijevi ili posebni dijelovi izrađeni od polipropilena su (ili mogu biti) prozirni, što povećava sigurnost boljim uvidom u ispravnost spojeva. Prilikom spajanja cijevi, mogućnost oštećivanja površine rezanim rubovima je znatno manja. Ogrebotine nisu podložne gubitku postojanosti prema kondenzatu. Dijelovi izloženi UV zračenju su izrađeni od materijala otpornih na UV zračenje. Linearna ekspanzija, značajna za duže sustave, riješena je fleksibilnim ležajevima i pomičnim odstojnicima. Već navedenim opisom polipropilen predstavlja optimalno rješenje sanacije u većem broju slučajeva, dok će sanacijski stručnjaci iz teorije i prakse navesti zasigurno još prednosti.

Podrška u projektiranju i izboru sustava

Polimerni materijali zauzeli su svoje mjesto u izradi najzahtjevnijih konstrukcija, od svakodnevno primjenjivih do svemirskih i sa stručnog stanovišta predstavljaju siguran izbor u konstrukcijskim rješenjima koja zadovoljavaju svojim svojstvima. Jedno od njih je i sanacija s kondenzacijskim uređajima. U području odvoda dimnih plinova Bosch proizvodnog programa, samo sustavi odvoda dimnih plinova od polipropilena obuhvaćaju preko 1000 komponenata, koje su zaštićene patentima. Bosch Toplinska tehnika pruža podršku u projektiranju i izboru sustava, proračunu presjeka i izradi dokumentacije. Bosch logistika brine za brze isporuke u kratkim rokovima. Više informacija potražite na: www.bosch-climate.com.hr