Fasade novog doba

Fasade novog doba

Stakleno-aluminijske fasade, fasade s integriranim fotonaponskim sustavom, spyder fasade, ventilirane fasade, drvo-aluminij fasade – samo su neke vrste fasada koje uspješno izvodi tvrtka ALU-KON

ALU-KON d.o.o. jedan je od vodećih hrvatskih proizvođača aluminijskih staklenih fasada, aluminijskih prozorskih i vratnih sustava, ventiliranih fasada te bravarskih, limarskih i staklarskih radova.
Poduzeće je u privatnom hrvatskom vlasništvu, a na tržištu uspješno posluje preko 30 godina i iza njih kao referenca stoje stotine uspješno odrađenih malih i velikih projekata, od staklenih vrtova u obiteljskim kućama do trgovačkih centara i hotela.

Proizvodni program obuhvaća:
- aluminijske ostakljene fasade
- aluminijske stijene, prozori i vrata
- izradu i ugradnju PVC stolarije
- ventilirane fasade
- oblaganje i prekrivanje krovova i fasada termoizoliranim panelima
- izradu i obradu stakla
- integriranje fotonaponskih modula u krovove i staklene fasade
- bravarske i limarske radove vezane uz ostale dijelove proizvodnog programa.

Uz proizvodni pogon i timove za montiranje na objektima, ALU-KON zapošljava i projektni tim od 7 inženjera iz područja građevinarstva i strojarstva, koji su članovi komore te imaju potrebna ovlaštenja za projektiranje i vođenje građenja. Projektni tim razrađuje svaki projekt i prati izvođenje radova od početka do završetka i primopredaje naručitelju. Zato je unutar jednog poduzeća moguće obuhvatiti cjelovito izvođenje radova, od ugovaranja, projektno-tehničke pripreme pa do proizvodnje i montaže. Kao dio ambicije za stalno napredovanje u poslovanju na tržištu, ALU-KON kontinuirano istražuje i nove tehnologije i materijale za upotrebu u građevini.

Bogato iskustvo u izradi fasada

ALU-KON je u svojem dugogodišnjem radu prikupio veliko iskustvo u ovom području, koje omogućava da realizira sve vaše želje i potrebe u pogledu fasadnih sustava. Specijalizirani su za poslovne i javne zgrade koje kao kompletnu ovojnicu imaju kombinaciju aluminijskih staklenih fasada, aluminijskih prozora i ventiliranih fasada, koristeći pritom sustave profila i obrađena stakla koja postižu visok stupanj toplinske i zvučne izolacije. Kombinacijom fizikalnih parametara stakla i aluminijskih nosivih profila (koeficijenta prolaska topline Ug/Uf, solarnog faktora g) te pažljivo projektiranim detaljima ugradnje mogu se postići ukupni koeficijenti prolaska topline fasade Uw manji od 0,70 W (m2K). Kod ventiliranih fasada mogu se postići koeficijenti prolaska topline manji od 0,12 W(m2K).

Kontinuirane fasade

Sastoje se od dugih vertikalnih i manjih horizontalnih ekstrudiranih alu profila koji čine aluminijski okvir. Vertikalni profili ovješeni su na betonsku konstrukciju te je tako osigurana velika nosivost fasadnog sustava. Ovaj tip fasade se najčešće koristi radi mogućnosti prilagodbe širokom spektru estetskih zahtjeva i radi ekonomske prihvatljivosti. S vanjske strane fasade vidljiv je aluminijski okvir koji se sastoji od profila kape i koji cjelokupnoj fasadi daje upečatljiv izgled.

Strukturalne fasade

Izvedbom su vrlo slične kontinuiranim fasadama, ali umjesto kape, s vanjske se strane zračnost između fasadnih polja ispunjava strukturalnim ljepilom. Na taj način dobije se elegantniji izgled kompletne fasade.

Polustrukturalne fasade

Posebnost ovog tipa fasada je drugačiji koncept sustava profila, radi kojeg je nemoguće razlikovati polja prozora i fiksna polja fasade. Rub svakog polja čini tanki aluminijski okvir te tako sva polja izgledaju identično.

Ventilirane fasade

Danas se ventilirane fasade primjenjuju diljem svijeta zato što arhitektima omogućavaju da ispune sve zahtjeve u bilo kojoj klimi. Stvarajući dvostruku konstrukciju za vanjske zidove, ventilirani zračni prostor između fasadne obloge i vanjskog zida zgrade služi tome da se održi zdrava unutarnja klima. Pritom se minimizira utjecaj visokih ljetnih i niskih zimskih temperatura na temperaturu unutar građevine. Ovaj tip fasade može se izvoditi od raznih materijala, najčešće aluminijskih kompozitnih ploča ili vlakno-cementnih ploča koje su ili ovješene ili lijepljene na aluminijsku potkonstrukciju usidrenu u zgradu. Međuprostor se ispunjava mineralnom vunom prekrivenom voalom koja omogućava vrhunska izolacijska svojstva.
Kao komparativnu prednost u odabiru potencijalnog izvođača uz velike i poznate kapacitete za aluminijske sustave, ALU-KON posebno naglašava program ventiliranih fasada od aluminijskih kompozitnih ploča, za koje posjeduju jednu od najmodernijih proizvodno-obradnih linija u Hrvatskoj (CNC obradni stroj za rezanje, profiliranje i bušenje ploča, stroj za probijanje/perforiranje te kanterica za obradu rubova ploča).

Fasade s integriranim fotonaponskim sustavom

Fotonaponske ćelije direktno pretvaraju solarnu energiju u električnu energiju. Fotonaponske ćelije od silicija rade se od dva sloja - pozitivnog i negativnog, a razlika potencijala između ta dva sloja ovisi o intenzitetu solarnog zračenja. Fotoni prilikom pada na površinu solarne ćelije svoju energiju predaju panelu i prilikom toga izbijaju negativno nabijene elektrone. Ti elektroni kreću prema negativno nabijenoj strani panela. Uslijed razlike potencijala generira se električna energija. Integrirani sustav fasada s fotonaponskim ćelijama spaja estetsku, ekološku i uporabnu funkciju u sveukupnu sliku, te smanjuje troškove kroz uštedu na staklu i aluminijskoj konstrukciji. S novim vrstama fotonaponskih ćelija moguće je konstruirati lagane prozračne krovove i fasade koji propuštaju dnevno svjetlo i sastavni su dio konstrukcije. Takav fotonaponski sustav je istovremeno pokrov i dio konstrukcije, ima estetsku funkciju i koristi prirodne resurse. Sustav ne ograničava izbor osnovnih materijala ili vrsta zgrade, a fasada se može ugraditi na novogradnji i pri obnovi.
Fotonapon je postao dio arhitekture koja služi okolišu i ljudima. Integracijom fotonapona u arhitekturu zgrada putem fasada i staklenih površina s integriranim fotonaponskim elementima uklapamo eksterijer u interijer. Intenzivnim korištenjem stakla moguće je gledati kroz zgradu koja istovremeno ima high-tech fasadu, prijateljski je građena prema okolišu i služi svojim korisnicima na više načina.

Fasade od staklenog plašta (spyder fasade)

Za razliku od prethodno navedenih tipova fasada koje su bile stakleno-aluminijske fasade, fasade od staklenog plašta sastoje se od staklenih polja ovješenih na INOX nosačima koji su usidreni u beton. Ovakav tip fasade je zapanjujuć i osigurava isticanje fasade u odnosu na ostale.

Element fasade

ALU-KON u portfelju ima razvijen vlastiti sustav element fasada. Sustav su razvili njihovi inženjeri te je korišten više puta tijekom godina.
Samonosiva jednostruka ili dvostruka element fasada je toplinski izolirana višeslojna alu konstrukcija za višekatne objekte i sastoji se od pojedinačnih modula (E-element) koji se gotovi dopremaju na gradilište. Tako radionički predgotovljeni elementi osiguravaju brzu montažu i maksimalnu kvalitetu kroz kontrolu u procesu proizvodnje te kvalitetnim rješenjima montažnih spojeva. Montaža zahtjeva gotovo minimalan rad na terenu. Nakon izrade čeličnih sidara na armirano-betonskoj konstrukciji, za montažu je potreban samo kran, tj. dizalica. Vertikalni i horizontalni brtveni EPDM ulošci nasjedanjem u alu profile pri montaži osiguravaju pored krutosti i nužnu mogućnost horizontalnih i vertikalnih pomaka (dilatiranja), uslijed različitih linearnih koeficijenata istezanja materijala pri temperaturnim razlikama. Jednostruke i dvostruke element fasade izrađene su na temelju provjerenog aluminijskog sistema s prekinutim termičkim mostom. Dimenzije elemenata rade se prema arhitektonskom nacrtu u različitim širinama i visinama etaže. Tip i raspored otvaranja polja usuglašava se za svaki projekt s odgovornim projektantom. U dijelu AB ploče kako bi se spriječilo širenje požara s kata na kat izvodi se protupožarni parapet W-90 minimalno u visini 1000 mm. Atestirano rješenje je samonosivi 'sandwich' iz pocinčanog lima, mineralne vune i vatrootpornih gips ploča.
Dvostruka element fasada sastoji se od dvije ostakljene fasade i to vanjske jednostruke (hladne) i toplinski izolirane unutarnje. Unutarnja fasada se preko čeličnih sidrišta i sidrenih tipli oslanja na armirano-betonsku konstrukciju zgrade. Vanjska fasada je pričvršćena preko čeličnih nosača na unutarnju fasadu, odnosno AB konstrukciju zgrade. No, svi čelični elementi su integrirani u alu oblogu (izgled prema izboru) tako da nisu vidljivi s vanjske strane. Između vanjske i unutarnje opne nalazi se zračni prostor, gdje je predviđeno postavljanje zaštite za sunce (žaluzine, screen zavjese ili sl.) s mogućnošću otvaranja na elektro-pogon ili ručno. Vanjska opna je sigurnosno staklo d = 8-18 mm prema statičkom proračunu sa HST i u pravilu je katne visine s mogućnošću ventiliranja (ulaz i izlaz zraka bitan za ljetno razdoblje radi toplinske stabilnosti zgrade). Parapeti unutrašnje fasade su od emajliranog stakla ili plastificiranog alu lima. Unutarnja fasadna opna je IZO jedinica (vrsta, debljina i boja stakla prema izboru). Vizualno dvostruka element fasada izgleda kao polustrukturalna s blok prozorima (skriveno krilo iza konstrukcije okvira) koji mogu biti otklopnozaokretni, zaokretni ili otklopni. Prilagodljiv razmak između vanjskog i unutrašnjeg stakla (150-600 mm) omogućava različite vizualne utiske i mogućnosti prolaza radi čišćenja stakla.
Najznačajniji projekti na kojima se koristio ALU-KON sustav su Poslovni kompleks Green Gold, Hotel Hilton, Poslovno-stambena zgrada Tuškanova-Vrbanićeva te Poslovna zgrada Zaprudski otok.

Kombinacija drvo-aluminij

U procesu osiguravanja budućnosti u ekološkom smislu i u istraživanju novih materijala i tehnologija, a kako bi svojim korisnicima mogli osigurati što bolji proizvod, a time i iskustvo boravka u što kvalitetnijem i udobnijem prostoru, ALU-KON u svoj asortiman uvodi i proizvodnju, preradu i montažu proizvoda od drvo-aluminija. Drvo-aluminij se smatra estetski najprivlačnijim materijalom za postizanje topline i elegancije u dizajnu interijera doma.

Poslovni ciljevi tvrtke ALU-KON

Preranim odlaskom osnivača, direktora i velikog čovjeka Andrije Špoljareca, ovo dugogodišnje obiteljsko poduzeće nalazi se na prekretnici. Prva je generacija nesebično ustupila i predala nemjerljivu količinu znanja i iskustva, a time je predala i obvezu da se nastavi sustavno raditi na nadograđivanju tog velikog znanja, istraživanju novih tehnologija i načina obrade materijala, kako bi opravdali ukazano povjerenje i zadržali ALU-KON na vrhu tržišta u ovom segmentu poslovanja. Poslovna politika poduzeća nalaže da su samo zadovoljni naručitelji i korisnici garancija uspjeha. Zato članovi ALU-KON tima postavljaju kao svoj cilj zadovoljstvo krajnjeg korisnika, uz dugogodišnju stabilnost i sigurnost koju može osigurati samo kvalitetno projektiran, izrađen i montiran proizvod.
ALU-KON optimistično gleda u budućnost, raduje se svakom novom projektu i izazovima koje on donosi, te s ponosom nastavlja davati svoj doprinos izgledu i svakodnevnoj transformaciji hrvatskih gradova i ulica.

---

ALU-KON d.o.o.
Paukovečka cesta 23
Goričica, Donja Zelina
Tel: +385 1 2065 826
Fax: + 385 1 2007 929
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.alu-kon.hr