Novi izazovi u području vodnog gospodarstva

Novi izazovi u području vodnog gospodarstva

U projektima vezanim za izgradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture mogu sudjelovati samo najkvalitetniji izvođači. Stoga se tvrtka AQUATERM odlučila na značajno ulaganje u svrhu poboljšanja kvalitete i konkurentnosti na tržištu. Da se to ulaganje itekako isplatilo, svjedoče uspješno provedeni hrvatski i strani projekti u kojima je AQUATERM sudjelovao

Republika Hrvatska je povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije omogućila lokalnim zajednicama ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Potreba za kvalitetnim hrvatskim izvođačima sve je veća. Diljem Hrvatske u tijeku je više desetaka projekata vezanih za izgradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture, a još su mnogi projekti tog tipa u pripremi.
Kako bi se hrvatske tvrtke mogle nositi sa zahtjevnošću ovih projekata, neophodno je njihovo ulaganje u djelatnike i opremu. Tako se i tvrtka Aquaterm, svjesna da na projektima ovakve kompleksnosti mogu sudjelovati samo najkvalitetniji izvođači, odlučila na značajno ulaganje u svrhu poboljšanja kvalitete i konkurentnosti na tržištu.

O tvrtki Aquaterm

Aquaterm d.o.o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje građevinskih radova u niskogradnji. Tvrtka se više od 40 godina bavi vodno-gospodarskom djelatnošću (u prvoj fazi kroz obrt) i primarno je orijentirana na razvoj poslovanja i novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže. Trenutno ima više od 120 zaposlenika, a radni potencijal tvrtke okrenut je postizanju kvalitete zadanih ciljeva kroz ugovorene projekte. Težnja je tvrtke da ugovoreni projekti budu završeni u dogovorenom roku i opsegu, te na što kvalitetniji način. Zacrtani ciljevi postignuti su na način da su djelatnici raspoređeni na ona radna mjesta na kojima će svoje znanje i sposobnosti iskoristiti na najbolji mogući način, kao i ulaganjem tvrtke u konstantnu modernizaciju kojom se postiže maksimalni stupanj efikasnosti strojeva i opreme.
Osnovna djelatnost tvrtke su vodoprivredni radovi, te izgradnja komunalne infrastrukture, vodovodnih sustava od izvora do potrošača, kanalizacijskih sustava, objekata visokogradnje vezanih uz osnovnu djelatnost (vodospremnici, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda), opremanje tunela (protupožarni sustavi hidrantskih mreža), radova niskogradnje s građevinskom mehanizacijom, horizontalna bušenja, analiza i otkrivanje kvarova na vodovodnim instalacijama, te ostali radovi vezani za vodoprivredu, vodoopskrbu i kanalizaciju.
Tvrtka se tijekom 2018. godine recertificirala prema novim verzijama normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, te u skladu sa zahtjevima ovih normi tvrtka i danas posluje.
Godine 2008. poduzeću je odobrena suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, pa sukladno tome Aquaterm posjeduje vlastiti geodetski odjel s ovlaštenim geodetima. Danas geodetski odjel, između ostaloga, ima i četiri ovlaštena inženjera geodezije.

Lider regije u mikrotuneliranju

Nakon 1995. godine tvrtka se orijentirala usvajanju novih tehnologija, nabavci suvremene opreme za obavljanje poslova u okviru građevinarskih djelatnosti i pripremi za tržišnu utakmicu sa sličnim trgovačkim društvima, ali i stranim izvođačima radova. Poslovanje je orijentirano prema nacionalnim i međunarodnim nadmetanjima za projekte u građevinarstvu, koje su financirali domaći i strani investitori. Tvrtka izvodi projekte za poznate kupce, kao što su Hrvatske vode, razna ministarstva, gradovi i općine, te razna vodno-komunalna društva diljem Hrvatske, pa i šire. Projekti su uglavnom financirani iz fondova Europske unije, Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Europske investicijske banke (EIB) te Njemačke razvojne banke (KFW).
Ovom prilikom izdvojili bi nekoliko zanimljivih projekata na području Bosne i Hercegovine u kojima je tvrtka Aquaterm sudjelovala. Projekt 'Izgradnje kolektora za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda grada Bihaća', čija je vrijednost radova iznosila 12.000.000,00 eura, financiran je sredstvima KFW banke - i to čak 90% iznosa. Također, zanimljiv je i projekt mikrotuneliranja ispod postojećih rulnica Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji je financirala Svjetska banka za obnovu i razvoj. Ugovoren je i posao sa BIH - Telekomom o izgradnji TK kablovske kanalizacije za potrebe RD Bihać, u trasi oborinsko - fekalne kanalizacije, u vrijednosti od 1.200.000,00 eura.
Na domaćem tržištu tvrtka tijekom godina izvodi i nekoliko projekata financiranih iz predpristupnih fondova Europske unije, od kojih se ističu izgradnja 'Sustava oborinskih kanala otpadnih voda južne Baranje', u vrijednost 7.000.000,00 kuna, te 'Izgradnja kanalizacijske mreže i pročišćavanje otpadnih voda Općine Barilović' 2013. godine.
Tvrtka se 2011. godine po prvi puta okušala u mikrotuneliranju ispod korita rijeke Korane u Karlovcu u ukupnoj dužini od 251,49 m, promjerom cijevi od 1400 mm. Ovim projektima Aquaterm d.o.o. postaje prva hrvatska tvrtka koja cijevi polaže mikrotuneliranjem, te iz vlastitih sredstava investira više od 2.000.000,00 eura u strojeve za mikrotuneliranje. Do danas je tvrtka uspješno izvela gotovo 20 mikrotunela, te postala lider regije u ovoj tehnologiji.

Izazovan projekt u Jastrebarskom: radovi na čak 15 različitih gradilišta

S obzirom da se danas gotovo svi kapitalni projekti vode prema međunarodnim uvjetima ugovora (FIDIC), tvrtka iz godine u godinu ulaže u tehnologiju kao i u edukaciju svojih djelatnika, te se može pohvaliti s više uspješno završenih projekata. Valja istaknuti da je tvrtka trenutno angažirana na jednom od projekata tog tipa: radi se o poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko u ugovorenoj vrijednosti od 74.000.000 kuna, za investitora Vode Jastrebarsko, a sufinanciranog iz fondova Europske unije. Ovaj projekt obuhvaća radove na 15 različitih gradilišta, gdje se izvodi dogradnja sustava vodoopskrbe, te dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda, a sve kroz izgradnju više vodosprema, crpnih stanica, retencijskih bazena, preko 50 km kanalizacijskih cjevovoda, te priključenje oko 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje. Izuzetna zahtjevnost ovog projekta predstavlja izazov s kojim se tvrtka Aquaterm do današnjeg dana uspješno nosi.

Bogato iskustvo u obrani od poplave

Tijekom dugogodišnjeg angažmana tvrtke na vodoprivrednim djelatnostima, Aquaterm je stekao neprocjenjivo iskustvo u radovima obrane od poplava, te je 2014. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo tvrtki Rješenje za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 11., a iste godine tvrtka potpisuje četverogodišnji ugovor s investitorom Hrvatskim vodama o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane na branjenom području br. 11., tj. području malog sliva 'Kupa' i jugoistočnom dijelu područja malog sliva 'Zagrebačko Prisavlje'.
Moderna mehanizacija, te stručnost i požrtvovanost djelatnika tvrtke u sprečavanju katastrofalnih posljedica poplava, naročito je došla do izražaja kada je tvrtka, u suradnji s mnogobrojnim akterima obrane od stoljetnih poplava na karlovačkom području, tijekom 2017. i 2018. godine odigrala značajnu ulogu u izgradnji box-barijera, zečjih nasipa, kao i ostalih neophodnih elemenata obrane od poplava.
U periodima kada nema ugroze od poplava, tvrtka se intenzivno bavi radovima redovne i preventivne obrane od poplava i leda, a u svrhu održavanja postojećeg stanja već uređenih korita vodotoka, te uređenja, odnosno osposobljavanja korita vodotoka i privođenju njihovog stanja redovitom održavanju, kao i na hitnim intervencijama na sanaciji postojećih objekata obrane od poplave (nasipa, zidova itd.) koji su oštećeni tijekom vremena eksploatacije i predstavljaju opasnost za ljude i imovinu.

Poslovanje u skladu s održivim razvojem

Vizija tvrtke je naručene radove izvršiti što kvalitetnije u zadanom roku i sa što manje nepovoljnog utjecaja na okoliš.
Tradicija, kvaliteta, referentnost izgradnje i fleksibilnost u poslovanju danas su glavni argumenti za dobivanje novih poslova u Hrvatskoj, ali i inozemstvu koje je sljedeći veliki cilj u poslovanju tvrtke. Kao tvrtka koja se već dugi niz godina bavi vodno-gospodarskom djelatnošću, primarni dugoročni cilj ostaje razvoj poslovanja i usvajanje novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže, kao i cjelokupnih sustava vodoopskrbe i odvodnje, a sve u skladu sa strateškim ciljevima RH u području vodnog gospodarstva. U tom kontekstu, za tvrtku to znači podizanje organizacijskih, te ljudskih i materijalnih resursa, kako bi se sve više uključivali u cjelovita rješenja vodoprivrede, vodoopskrbe i odvodnje.
Misija tvrtke je kvalitetno ostvariti građevinske pothvate u izgradnji vodno-gospodarske i komunalne infrastrukture, s potencijalom razvitka djelatnosti, kroz kontinuirano kadrovsko i tehničko usavršavanje, a pritom zadržati ulogu odgovornog člana društva, vodeći računa da rast i razvoj tvrtke bude usklađen s interesima šire zajednice i održivog razvoja.

---

AQUATERM d.o.o.
Primorska 28, 47000 Karlovac
Tel: +385/47/416-620,
+385/47/416-622
Fax: +385/47/631-440,
+385/47/414-276
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.aquaterm.hr