UV-CIPP metodom uspješno sanirana četiri kolektora javne odvodnje u Samoboru

UV-CIPP metodom uspješno sanirana četiri kolektora javne odvodnje u Samoboru

Zahvaljujući projektu 'UV-CIPP Technology For Sewer Rehabilitation', koji je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (EEA), Solmex je jedina tvrtka u Hrvatskoj koja nudi uslugu bezrovovske sanacije cjevovoda inovativnom UV-CIPP metodom. Sve prednosti sanacije ovom naprednom metodom saznali smo na gradilištu u Samoboru.

Kada je u pitanju obnova nakon potresa, lijepe vijesti stižu iz Samobora. Ondje su, naime, uspješno izvedena četiri od ukupno sedam projekata koji su u potpunosti financirani sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije: riječ je o sanaciji pet kolektora i rekonstrukciji dva kolektora javne odvodnje oštećenih u petrinjskom potresu.
'Redovitom kontrolom i snimanjem CCTV kamerom otkrivena su značajna oštećenja u odnosu na snimke kolektora javne odvodnje prije potresa. Zbog siline potresa došlo je do strukturnih pomaka cijevi i kanalizacija je postala propusna. Sanacija je bila neophodna da bi se osigurala potpuna funkcionalnost, stabilnost i vodonepropusnost sustava te izbjegla onečišćenja okoliša do kojih bi došlo uslijed propuštanja oštećenih cjevovoda', ispričao nam je Antonio Širanović, direktor tvrtke Odvodnja Samobor.
U samoborskom slučaju sanacije sustava javne odvodnje posebno su interesantna provedena četiri projekta u kojima su kolektori sanirani inovativnom UV-CIPP metodom. Riječ je o projektima koji su obuhvatili sanaciju 1.280 m kolektora u Gajevoj ulici, 1.760 m kolektora u Perkovčevoj ulici i 2.010 m u Mirnovečkoj ulici te 2.000 m kolektora sustava javne odvodnje u Domaslovcu, a koje je izvela tvrtka Solmex d.o.o.
Uspješna suradnja tvrtki Odvodnja Samobor d.o.o. (nositelja projekata) i Solmex d.o.o. (izvođača radova) doprinijela je realizaciji svih četiriju projekata u zadanom roku, unatoč vremenskim (ne)prilikama koje su pratile provedbu projekata od samih početaka. Direktora Odvodnje Samobor pitali smo kakva je bila suradnja sa Solmexom i što misli o sanaciji UV-CIPP metodom.
'Sa Solmexom surađujemo već godinama i suradnja je oduvijek na visokom nivou. Već su za nas obavljali snimanja i čišćenja sustava javne odvodnje, a sada su sanirali i kolektore javne odvodnje oštećene u potresu. Sanacija UV-CIPP metodom pokazala se kao najbolje rješenje jer se tako saniranim cjevovodima vijek trajanja produžuje za pedesetak godina. Primjenom ove metode nema klasičnog iskapanja rova i dugotrajnih zatvaranja prometnica, što je bilo vrlo bitno za donekle nesmetano odvijanje prometa na prometnicama grada Samobora, budući da se istovremeno saniralo pet kolektora na različitim lokacijama', kazao je direktor Širanović te dodao: 'U isto se vrijeme radila i rekonstrukcija dva kolektora klasičnom metodom sanacije, s iskapanjem rova što je, nažalost, uključivalo i potpuni prekid prometa na tim lokacijama'.Uspješno proveden projekt 'UV-CIPP Technology For Sewer Rehabilitation'
Realizaciji projekata sanacije kolektora UV-CIPP metodom doprinio je projekt koji je tvrtka Solmex d.o.o. uspješno provela netom prije. Riječ je o projektu 'UV-CIPP Technology For Sewer Rehabilitation', koji je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021., u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (EEA). Taj je projekt omogućio Solmexu nabavu posebno opremljenih vozila, najmodernijih strojeva i druge visokokvalitetne opreme za implementaciju nove inovativne tehnologije bezrovovske sanacije sustava odvodnje.


Implementacijom projekta otvorena su nova radna mjesta, podignuta je konkuretnost tvrtke Solmex, povećan je operativni prihod tvrtke te je smanjena emisija CO2 zahvaljujući korištenju modernih tehnologija koje koriste značajno manju količinu energenata.
'Zahvalni smo na dobivenim sredstvima koja su nam osigurala uspješnu provedbu projekta 'UV-CIPP Technology For Sewer Rehabilitation'. Nova tehnologija sanacije odvodnje novost je na našem tržištu, a odlikuje se vrhunskim karakteristikama materijala koji se koriste u postupku sanacije i koji jamče dug vijek trajanja proizvoda te veliku otpornost u svim uvjetima korištenja. Dodatno, nova tehnologija značajno smanjuje zagađenje okoliša i utrošak energenata u odnosu na dosad korištene tehnologije CIPP sanacije vrućom vodom ili parom', istaknuo je mr.sc. Željko Marić, dipl.ing., direktor tvrtke Solmex.Sve prednosti UV-CIPP metode
Da bismo provjerili kako to funkcionira u stvarnosti, posjetili smo gradilište u Mirnovečkoj ulici gdje smo na licu mjesta doznali više o UV-CIPP metodi koja se naveliko primjenjuje u zapadnoj Europi, a koju kod nas primjenjuje samo tvrtka Solmex.
Iako su radovi bili u puno jeku kada smo stigli, promet je potpuno normalno funkcionirao Mirnovečkom u oba smjera. Prašine nije bilo, a razina buke bila je minimalna, čemu svjedoči i razgovor snimljen na diktafonu koji više ometa buka prometa nego radova na sanaciji. Sav posao na 95 m dugoj dionici DN1000 obavljao se kroz dva mala okna, a navodio i kontrolirao iz posebno opremljenog vozila.


Gradilištem nas je proveo magistar inženjer elektrotehnike Bruno Marić, prokurist tvrtke Solmex, koji nam je detaljno objasnio prednosti UV-CIPP metode.
'Prednosti UV-CIPP metode su brojne u usporedbi s klasičnom termalnom metodom filcanih linera polimeriziranih vrućom vodom ili parom. Najvažnije je istaknuti superiorne mehaničke karakteristike materijala (koje su i do 10 puta veće nego u stare tehnologije!), utjecaj na okoliš i iznimnu brzinu ugradnje, a samim time i smanjeni utjecaj na lokalno stanovništvo. Prije početka radova sanacije uspostavlja se mimovod postojećeg sustava odvodnje. Slijedi detaljno visokotlačno čišćenje te mehaničko čišćenje i uklanjanje svih prepreka korištenjem specijalnih samohodnih robota s frezom. Kada je dionica detaljno očišćena i pripremljena, počinje uvlačenje zaštitne folije i tvornički impregnirane fleksibilne CIPP cijevi pomoću vitla. Potom se u fleksibilnu cijev ugrađuje UV kompozicija za polimerizaciju materijala, a krajevi cijevi se brtve. Zabrtvljena fleksibilna cijev se tlači na radni tlak i poprima oblik postojeće cijevi', objasnio nam je inženjer Marić, te dodao: 'Postupak polimerizacije se pokreće UV zračenjem i u potpunosti je računalno upravljan i nadziran. Nakon završetka polimerizacije, izrađuje se detaljan protokol procesa kao dokaz kvalitete ugrađenog linera. Po završetku polimerizacije uklanjaju se brtveni pakeri, a krajevi linera se režu do stijenki okna. Ukoliko na dionici postoje priključci, isti se otvaraju specijalnim samohodnim robotom'.


Inženjer Marić istaknuo je i da ugrađeni UV-CIPP materijal ima superiorne mehaničke karakteristike u odnosu na klasični CIPP materijal, jer je izrađen od staklo-vlakana. Modul elastičnosti materijala (EN 1228) seže čak i do 17.000 N/mm2, dok je savojna čvrstoća (ISO 178) 150-250 N/mm2.
'Ono što treba posebno istaknuti ovom prilikom je to da su radovi sanacije na dionici DN1000 trajali samo 10 sati, što je ogromna prednost u odnosu na stare CIPP tehnologije s kojima bi se radovi na istoj dužini dionice izvodili i do 30 sati', naglasio je Bruno Marić.
Naš mladi domaćin pokazao nam je i nove uređaje te proveo posebno opremljenim vozilima - pravim pravcatim uredima i laboratorijima na četiri kotača. Iz tih pokretnih ureda svi radovi navode se i nadziru pomoću specijalnih kamera i računala.
Dok smo razgovarali s inženjerom Marićem, svjedočili smo brzini radova postavljanja nove cijevi u staru, dotrajalu betonsku cijev. Promatrali smo kako 'nastaje' nova nepropusna cijev unutar stare. Moramo priznati da je uistinu zanimljivo vidjeti uživo kako moderni materijali i nove tehnologije funkcioniraju. Da cijeli taj proces trebamo opisati u samo tri riječi, bile bi to - pametno, brzo i jednostavno.
Upravo je brzina ugradnje koju omogućuje UV-CIPP metoda bila ključna da Solmex na vrijeme sanira sve ugovorene kolektore sustava javne odvodnje u Samoboru. Naime, kako su ugovori o izvođenju radova potpisani krajem prošle godine, a radovi su morali biti završeni sredinom svibnja ove godine, najveće probleme u provedbi projekata predstavljalo je - kišno vrijeme. 'Učestale kiše stalno su nas usporavale u radovima. Osim toga, na nekim dionicama smo morali ponoviti čišćenja jer je kišnica nanijela nove nanose šljunka i zemlje u cjevovod. I ovom prilikom kamere su jasno pokazale kako propuštaju oštećene cijevi i kako voda utječe u tlo', otkrio nam je inženjer Marić te dodao da su stanovnici Samobora nakon sanacije kolektora javne odvodnje dugi niz godina zaštićeni od tih nepoželjnih procesa.Solmex usluge i ponuda proizvoda
Uz bezrovovsku sanaciju cjevovoda inovativnom UV-CIPP metodom, Solmex se bavi i:
- sanacijama sustava odvodnje uključujući parcijalne sanacije glavnih cjevovoda (epoxy premosnice 'stent', metalne obujmice)
- parcijalnim sanacijama priključaka (metoda top-hat ili injektiranje epoksi smole)
- raznim vrstama sanacija cjevovoda i okana baziranih na mortnim materijalima.
Također, Solmex ispitni laboratorij (SIL), akreditiran prema HRN EN 17025 pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji za obavljanje usluga, nudi:
- ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava prema HRN EN 1610:2015
- tlačnih ispitivanja cijevi prema HRN EN 805:2005
- ispitivanja vodonepropusnosti građevina odvodnje prema HRN EN 1508:2007
- CCTV inspekcije kanalizacijskih sustava prema HRN EN 13508-2:2011
- klasifikacije i procjene stanja prema DWA-M 149-3.
Solmexov servisno-prodajni centar za CCTV opremu i komunalne nadogradnje za visokotlačno i vakumsko čišćenje nudi servis i prodaju najmodernije opreme renomiranih europskih proizvođača za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje:
- CCTV opremu proizvođača RICO
- komunalne nadogradnje za visokotlačno i vakuumsko čišćenje KROLL
- mlaznice za visokotlačno čišćenje USB Duesen
- specijalnu oprema za bušenje te zamjenu dotrajalih cjevovoda bez iskapanja tehnologijom 'pipe-bursting' njemačkog proizvođača TRACTO-TECHNIK.
Više informacija o tvrtki Solmex potražite na: www.solmex.hr     

Odvodnja Samobor: U pripremi novi projekti
Budući da su projekti vezani za sanaciju i rekonstrukciju kolektora javne odvodnje oštećenih u potresu završeni ili u završnoj fazi, pitali smo Antonija Širanovića, direktora tvrtke Odvodnja Samobor, o planovima za budućnost – Projektu aglomeracije Samobor i rješavanju problema odvodnje u naseljima koja nisu spojena na sustav javne odvodnje.
'Projekt aglomeracije Samobor je projekt izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće kanalizacijske mreže na cijelom području grada Samobora. Priprema se već nekoliko godina, s obzirom na to da se radi o vrlo kompleksnom projektu koji uključuje 10 zasebnih projekata. Prije same izvedbe bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose na 550 zemljišno-knjižnih čestica s preko 850 vlasnika i suvlasnika, što je jedan od uvjeta za prijavu i dobivanje sredstava iz europskih fondova. Ostali planovi za budućnost uključuju izgradnju lokalnih rješenja odvodnje sanitarnih i oborinskih voda na područjima koja nisu spojena na sustav javne odvodnje. Trenutno je napravljena ili je u fazi izrade projektna dokumentacija za izgradnju sustava sanitarne i oborinske odvodnje naselja Grdanjci, Rude i Braslovje, Galgovo i Vrhovčak. Neki od ovih projekata su već prijavljeni za sufinanciranje iz fondova Europske unije i čekamo povratnu informaciju, a ostale ćemo prijaviti kada se raspišu pozivi za koje ćemo ispunjavati uvjete', ispričao nam je Antonio Širanović, direktor tvrtke Odvodnja Samobor.

Tekst: Sanja Pakrac Kramarić