Kongres i konvencija posvećeni obnovi Ukrajine u Poznanju

Kongres i konvencija posvećeni obnovi Ukrajine u Poznanju

U poljskom gradu Poznanju 21. i 22. rujna 2023. održat će se kongres „Common Future“ posvećen obnovi Ukrajine.

Više informacija možete naći na: https://common-future.pl/en

Organizator kongresa je Poljska agencija za razvoj poduzetništva, a kongres će biti održan na MTP Poznan Expo.

Propustite li ovaj kongres, a zanima vas tema obnove Ukrajine, sljedeća konvencija posvećena obnovi Ukrajine održat će se također u Poznanju, 31. siječnja 2024. u sklopu sajma BUDMA (vidi: https://budma.pl/en/). Organizator konvencije je Poljska udruga poslodavaca građevinske industrije.