Čet, Ožu 23, 2023

All Stories

Međunarodni dan žena u CEMEX-u: rodna ravnopravnost zahtijeva i muško savezništvo

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, CEMEX je za svoje zaposlenice i zaposlenike organizirao webinar o rodnoj ravnopravnosti. Ove je godine poseban naglasak stavljen na ulogu muškaraca kao saveznika u borbi za raznolikost, uključivost i jednakost prilika.

S Mirelom Kotarac, direktoricom ljudskih resursa i članicom Uprave CEMEX-a, o toj temi razgovarala je Diana Kobas Dešković, pokretačica certifikata MAMFORCE usmjerenog na usustavljivanje praksi na radnom mjestu koje potiču raznolikost i uključivost te vode brigu o rodnom balansu te ravnoteži poslovnog i privatnog života.
„Danas nam je jasno da će se rodni balans postići jedino uz uključenje muškaraca u rješavanje toga važnog pitanja. Sretna je okolnost da i sami muškarci sve više prepoznaju važnost svoje aktivne prisutnosti u obiteljskom životu te rastu i razvoju djece čime aktivno podržavaju svoje partnerice u ostvarenju njihove radne uloge. Mogućnost korištenja očinskog i roditeljskog dopusta je važna karika u tom lancu i drago nam je svjedočiti porastu broja tata koji se odlučuju na taj korak“, izjavila je Diana Kobas Dešković. 

„Muškarci trebaju biti svjesni perspektiva, iskustava i izazova s kojima se žene suočavaju na svakodnevnoj razini. Tek tada možemo mijenjati svoju okolinu, a kasnije i svijet u mjesto u kojem svi imamo jednake prilike. Rodna neravnopravnost negativno utječe i na muškarce. Na primjer, stereotipi i očekivanja mogu kod muškaraca dovesti do potiskivanja emocija i ranjivosti što ograničava njihovu sposobnost traženja i primanja podrške pod obvezom da budu dominantni i neovisni. Zato u CEMEX-u želimo iskoristiti svaku priliku za dodatnu edukaciju kako se ravnopravnost i uključivost živi svaki dan na svakom radnom mjestu“, rekla je Mirela Kotarac. 
Osnaživanje žena koristi ne samo pojedincima, nego i društvu u cjelini, omogućavajući gospodarski i društveni rast, kao i zdravu konkurenciju. U CEMEX-u Hrvatska tako je trenutno zaposleno nešto više žena od prosjeka industrije, a u najužem je menadžmentu tvrtke jednak omjer muškaraca i žena.

Osim što je nositelj certifikata MAMFORCE, CEMEX Hrvatska potpisnik je i Hrvatske povelje o raznolikosti. Globalnu kompanijsku Politiku raznolikosti i uključivosti objavio je 2019. te godinama surađuje s različitim institucijama na provođenju inicijativa s posebnim naglaskom na osnaživanje žena u zajednicama u kojima posluje, kako bi promicao obrazovanje i poticao društveno poduzetništvo. Od 2020. je potpisnik Načela Ujedinjenih naroda za osnaživanje žena, smjernica za promicanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, tržištu i u zajednici.

Također, CEMEX je povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena pripremio i prigodno druženje, a sve žene u organizaciji dobile su simboličan poklon, cvijet u posudi.

 

Međunarodni dan žena u CEMEX-u: rodna ravnopravnost zahtijeva i muško savezništvo

Dugoočekivano kino Edison u Karlovcu obnavlja se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

Kao rezultat projekta financiranog europskim sredstvima uskoro će svoja vrata otvoriti rekonstruirana zgrada nekadašnjeg kina Edison kako bi za Karlovčane bila novo suvremeno kino, ali i konferencijski, festivalski prostor, prostor za učenje o filmu i umjetnosti, prostor poticanja i razvoja prvenstveno audiovizualnih djelatnosti.

Karlovačko kino Edison projektirano je davne 1918.  godine upravo kao namjenska građevina za kino projekcije te je uskoro i otvoreno pružajući tadašnjim stanovnicima Karlovca uvid u 'žive slike' i čineći ih dijelom svjetske filmske publike. Zgrada je zadržala svoju funkciju sve do 1999. godine kada je kino zatvoreno i u njemu se više ne održavaju projekcije. Tada i prestaje kinoprikazivačka djelatnost u Karlovcu. Entuzijasti okupljeni oko želje za oživljavanjem kina u Karlovcu od tada organiziraju projekcije u nekim drugim karlovačkim dvoranama, no pravog kina Karlovčani još uvijek nemaju. Posebno se ističe rad udruge Kinoklub koja svojim aktivnostima ne dozvoljava da Karlovčani zaborave kako su film i umjetnost zabava i druženje i puno više od svega toga.
Sjećanja Karlovčana na njihov Edison, kino iz mladosti, kino u parku, kino prvih susreta, uskoro će biti više od sjećanja.
Kao rezultat projekta financiranog europskim sredstvima uskoro će svoja vrata otvoriti rekonstruirana zgrada nekadašnjeg kina Edison kako bi za Karlovčane bila novo suvremeno kino, ali i konferencijski, festivalski prostor, prostor za učenje o filmu i umjetnosti, prostor poticanja i razvoja prvenstveno audiovizualnih djelatnosti. Sve će to biti moguće uz novu organizaciju prostora i suvremenu multimedijalnu opremu. Velika projekcijska dvorana imat će dvjestotinjak komfornih sjedala, a manja projekcijska dvorana pedesetak. Ostali prostori namijenjeni su također publici, ali i ostalim korisnicima kako bi samo kino Edison postalo nezaobilazna kulturna točka Karlovca.
O povijesti i arhitekturi kina, kao i obnovi istog pišu dipl.ing.arh. Boris Vučić-Šneperger i Kristina Benko, struč.spec.oec.


KINO EDISON KARLOVAC
Karlovačko Kino Edison nije prvo namjensko kino u Hrvatskoj, ali jedno je od najstarijih. Stalno kino Apolo osnovao je u Karlovcu 1912. godine Rudolf Mosinger, poznati fotograf i promicatelj kinematografa u hrvatskim gradovima, uz dozvolu Gradskog poglavarstva u prostorima Zorinog doma. Ovakvo kino je funkcioniralo pet godina, nakon čega je odlučeno da se izgradi namjenska kino građevina, poput onih u drugim gradovima, inicijativom Kinematografskog dioničkog društva, a prema projektu zagrebačkih arhitekata Edvarda Schöna i Brune Bauera. Projekti za zgradu novog kina Atlas bili su gotovi u lipnju 1918. godine, te je ubrzo započela i gradnja. Planirano je da zgrada novog kina bude smještena na prostoru nekadašnjih tvrđavnih bastiona, u dijelu grada koji je nastao nakon uklanjanja nasipa i bastiona oko Zvijezde krajem 19. stoljeća, da bude sagrađena između zgrade Zorinog doma i nekadašnje crkve Sv. Ćirila i Metoda, ulaznim pročeljem okrenuta prema šetalištu uz karlovačku Zvijezdu – Velikoj promenadi (danas Šetalištu dr. Franje Tuđmana).
Izvorno je predviđeno da zgrada bude opremljena skulpturom Atlasa postavljenom na atici iznad ulaza, skulpturom alegorije nad kupolom tornja, te rozetama duž bočnih pročelja velike dvorane ukrašenima dekorativnim elementima.
Kino je isprva trebalo imati naziv Kino Atlas, ali je početkom gradnje umro Rudolf Mosinger, inicijator i investitor. Tada je došlo do promjene investitora i prema odluci dioničara izvorni naziv Kino Atlas zamijenjen je imenom izumitelja filmske kamere – kinetoskopa i kinematografa, Thomasa Alve Edisona. Najvjerojatnije se radi štednje i brzine odustalo i od suvišnih dekorativnih elemenata i skulptura.
Prema sačuvanim originalnim nacrtima iz 1918. godine vidljivo je da je, uz manje preinake, zgrada kina izvedena poštivajući arhitektonski projekt, te je svojim, za ono doba modernim vizualnim rješenjem, jednostavnim linijama i jasnim volumenom lišenim suvišnih ukrasa, ali u stilu kasnosecesijskih elemenata posvema bila u kontrastu prema historicističkoj arhitekturi koja ju okružuje.
Veličine vanjskih gabarita građevine su 36,10 m x 20,57 m, a položena je u smjeru sjeveroistok - jugozapad. Glavni ulaz u građevinu je smješten na stranu prema gradu. Građevina je izduženog pravokutnog tlocrta s istaknutim ulaznim djelom koji je naglašen s konveksnim zidom, ravnim terasastim krovom na čijim su uglovima postavljene velike ukrasne vaze i nad kojom se uzdiže manji osmerokutni toranj s polukružnom kupolom. U nastavku istaknutog ulaznog volumena je velika dvorana pokrivena dvostrešnim kosim krovom i s bočno dograđenim izlaznim trjemovima. Na začelju je stepenasti istaknut dio dograđen volumenu velike dvorane.
Projektom je predviđeno da novo kino primi do 640 gledatelja, što ga je stavljalo u red većih kina na ovim prostorima.
Zgrada se sastoji od glavnog ulaznog dijela koji čini središnji atrij okružen prostorima u funkciji kina. U nastavku ulaznog atrija se nalazi velika kino dvorana koja je zamišljena i izvedena kao jednoprostorna dvorana s kosim podom i balkonom na kojemu je smješten drugi dio gledališta.
U dnu velike dvorane se nalazi kino platno u plitkoj niši koja stepenasto izlazi iz ravnine začelnog zida. Ovaj stepenasti istak je vidljiv i izvana. U projektima je predviđeno dekorativno uređenje dvorane, koje je vrlo vjerojatno i (djelomično) izvedeno, ali je tijekom vremena nestalo u brojnim obnovama prostora.
Dvorana je pokrivena plitkim segmentnim svodom koji visi na čeličnoj krovnoj konstrukciji.
Velika dvorana je pokrivena dvostrešnim kosim krovom, dok ulazni dio ima ravni neprohodni krov, s niskim obodnim zidom u čijim uglovima su postavljene četiri velike ukrasne betonske vaze.
Uz veliku dvoranu su uz duža pročelja dograđeni trijemovi preko kojih su posjetitelji izlazili iz kino dvorane. Ovi trijemovi su bili otvoreni do obnove osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su tu interpolirani manji poslovni prostori – dućani, uredi – te zatvoreni prozorima  i vratima. Tada je rađena i obnova ostale stolarije na zgradi, kojoj su pridodani rešetkasti elementi u formi postmodernizma.
Izvorno (prema nacrtima iz svibnja 1918. godine) su prateći prostori predviđeni kao salon uz kojega je smješten caffe bar (lijevo od ulaza), te garderoba sa sanitarijama desno od ulaza. Na prvotnom nacrtu nisu bila planirana oba stubišna krila kako je izvedeno danas.
Na katu su bili prostorije u funkciji kina – na južnoj strani je predviđeno spremište filmova (film depot), a nasuprot je bio ured (comptoir).
Nacrti koji su iz lipnja 1918. godine i koji su predani kao urudžbeni nacrti (za dozvolu) imaju promjenu u dijelu garderobe i sanitarija u prizemlju – prostorije su zaokrenute tako da sanitarije imaju vanjske prozore i ventilaciju. Na katu je spremište filmova pretvoreno u prostor za manipulaciju s manjim filmskim depoom. Balkon koji je izvorno planiran je bio bitno manji nego li je to danas, u zatečenom stanju.
Stubišni krak je projektiran samo na sjevernoj strani, i s te se strane trebao nalaziti dio podruma namijenjen kotlovnici, odnosno izvorno spremištu ugljena (prema projektu su bile planirane brojne peći u prostorima – četiri peći u svim uglovima kino dvorane, u salonu, u atriju dvije peći i u uredu jedna.
Na središnjem mjestu se nalazi začetak (polovica) prostorije oktogonalnog tlocrta koja je bila ulaz u projekcijski dio zgrade. U tom dijelu su smještene uske stube koje su vodile na gornje etaže u kojima su bile prostor za projekciju filmova. Ovaj je prostor bio kao međuetaža, a prozor kroz koji su vršene projekcije bio je smješten pod samim stropom kino dvorane.  
Evidentno je da je kino tijekom izvedbe doživjelo određene promjene. Iako na nacrtu nije crtan, izveden je i južni stubišni krak. Mogući razlog je bio da se stubište pokazalo potrebno zbog organizacije i monumentalnosti prostora. Osim toga, ispod novog stubišta je izveden dio podruma u kojem je kasnije ubačena kotlovnica. Podrumski dio pod sjevernim stubištem nije nikad izveden do kraja.
Ovom preinakom se dobio još jedan bočni ulaz u zgradu, a prostor namijenjen caffe baru i salonu je smanjen za trećinu. Prostori na katu (filmski depo i ured) su otvoreni prema atriju. Sama ograda na katu atrija nije izvedena bogato od kovanog željeza već od betonskih lijevanih elemenata. U to vrijeme su dijelovi građevine koji su trebali biti od kamena, često bili izvedeni iz lijevanog betona naknadno obrađenog ili obloženog, kao što su stupci unutar artrija ili stube bočnih stubišta.
U vrijeme kada je izgrađeno, kino je sa svojih 490 sjedala bilo najveće u Hrvatskoj. Kino Edison valorizirano je kao kapitalno ostvarenje epohe, zaštićeno je kulturno dobro i upisano na listu Registriranih dobara Republike Hrvatske. Građevina je jedna od najstarijih namjenski građenih za kino u Hrvatskoj, a koja je sačuvana u svom izvornom obliku.
Kino je zatvoreno 1999. godine i od tada se u njemu više ne održavaju kino projekcije.


OBNOVA KINA EDISON
Od 2016. godine kino je u vlasništvu Grada Karlovca, te je u obnovi, odnosno rekonstrukciji koja je omogućena bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
Recentnim zahvatom se namjerava dobiti uređena zgrada s vrhunskim kino sadržajima u obliku art ili butique kina, odnosno prostora koji će osigurati vrhunske kino projekcije i prateće sadržaje, ne isključivo vezane za projekcije. Osim toga, u novoobnovljenoj zgradi kina bi trebali biti smješteni prostori za okupljanje (kafe, okupljanje u smislu suradnje – startup, cooworking i sl.), te obilazak (kino muzej) i suradnju u kulturi.
U obnovi su  predviđeni novi sadržaji koji će osiguravati višenamjenske sadržaje.
Suvremena kino dvorana (velika) za dvjestotinjak gledatelja s vrhunskom kino opremom i novim gledalištem koje će biti izvedeno tako da poveže parter i balkon. Gledalište će postati strmije - svako od dvanaest redova gledališta imat će visinu koja osigurava dobru preglednost svakog sjedala na veliko kino platno koje se može ukloniti čime prostor od kino dvorane postaje kazališni prostor – tako prostor velike dvorane postaje hibridni prostor u trendu suvremenih kino dvorana.
Velika dvorana ima proširenu pozornicu koja će se moći koristiti za ostale multimedijalne i perfomativne izvedbe i konferencije. Iz tog razloga je zgrada produljena u stražnjem dijelu, kako bi se dobila pozornica u kojoj se mogu odvijati razni sadržaji.
Ispod gornjeg dijela gledališta nalazit će se mala dvorana za projekcije sa četrdesetak visokokomfornih sjedala za posebne projekcije (art kino) ili sastanke.
Ispred dvorana se nalaze ulazni prostor u formi zajedničkog ulaznog atrija okruženog stupcima u kojem je niz zajedničkih sadržaja za posjetitelje kao što su blagajna, caffe, Internet, manji prostor prodaje karata, hrane i suvenira. Iz zajedničkog vestibula se ide prema ulazima za dvorane i središnje postavljenom dizalu za pristup osoba smanjene pokretljivosti i invalidnim osobama.
S obje strane se nalaze stubišta koja vode na gornje etaže u kojima su manji salon – lounge za korisnike, uredski prostor, izložbeni predprostori ispred ulaza na galeriju velike dvorane.
U potkrovlju će biti uređeni prostori za korisnike, kino klub, radni prostor za co-working, te manja dvorana za edukacije s pratećim prostorima u potkrovlju.
Do podrumskog prostora vode stube na južnom dijelu ulaznog prostora. Podrumski prostori će se preurediti za muške i ženske sanitarije.
U bočnim trjemovima su manji uredski prostori i garderobe.
Ova obnova obuhvaća temeljitu rekonstrukcija prostora građevine. Dio u kojem je smještena velika dvorana će se izvesti kao zamjenski dio, jer se pokazalo da je kvaliteta izvornog zidanja dosta nekvalitetna, te da su vrijeme i recentni potresi u dobrome narušili stabilnost i sigurnost građevine. To se, nažalost, pokazalo tek tijekom početka građenja kada je utvrđeno da je postojeća konstrukcija loša i da nikako ne može zadovoljiti planirana nova opterećenja.
Predviđena je ugradnja potpuno nove opreme i novog unutarnjeg uređenja s novom rasvjetom.
Grijanje prostora će biti preko dizalica topline, čime se osigurava energetski učinkovita građevina. Svi novi dijelovi građevine (vanjske strukture i stolarija) će biti izvedeni uz energetski učinkovite materijale i konstrukcije.
Ukupna korisna površina novouređene građevine bit će 1516 m2.
Građevinski dio radova trebao bi završiti u svibnju, nakon čega slijedi opremanje objekta. Paralelno s izvođenjem radova radi se na osmišljavanju atraktivne programske sheme. U rekonstruiranom objektu održavat će se konferencije, festivali, radionice te ostali kulturni, edukativni i zabavni sadržaji koji će pomoći da se Karlovac i Edison pozicioniraju na kulturno - turističkoj karti Hrvatske te da se ostvaruju pozitivni društveni i gospodarski efekti, a nakon višegodišnjeg očekivanja da kino opet otvori svoja vrata, ovo ljeto Karlovčani će dobiti više od kina.

Grad Karlovac je nositelj projekta 'Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison', KK.06.2.2.18.0001, financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, a isti je započeo 6. travnja 2021. Vrijednost projekta je 25.823.352,76 HRK (3.427.347,90 EUR), udio bespovratnih sredstva je 21.924.698,38 HRK (2.909.907,54 EUR) (85%) dok se ostatak financira vlastitim sredstvima (7,5%) i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (7,5%) – ukupno 3.873.502,91 HRK (514.102,19 EUR).

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Karlovca i ni na koji način ne odražava stavove EU.

Dugoočekivano kino Edison u Karlovcu obnavlja se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

Uskoro u Zagrebu: Stručni skup "ZEB - Zero Emission Buildings"

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a pripremaju cjelodnevni stručni skup "ZEB - Zero Emission Buildings". Stručni skup održat će se uživo, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26, u velikoj dvorani 81, 16. veljače 2023. godine.

Uskoro u Zagrebu: Stručni skup "ZEB - Zero Emission Buildings"

eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Nova e-usluga eGrađevinski dnevnik (https://egd.mpgi.hr/login) u funkciji je od 1. siječnja ove godine, a njome građevinski sektor od 1. siječnja 2023. godine prelazi na nova pravila rada. Naime, gradilišta se digitaliziraju pa za sve sudionike ključna postaje nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje

eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

ZEZ i Zaklada Solidarna osigurali 111 paketa za uštedu energije za starije sugrađane

U sklopu kampanje 'Umanjimo im brige', Zelena energetska zadruga (ZEZ) i Zaklada Solidarna osigurali su 111 paketa za uštedu energije za starije sugrađane u riziku od energetskog siromaštva na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Pozivaju sve tvrtke i organizacije zainteresirane za daljnju podršku u ovoj inicijativi da im se jave na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Zelena energetska zadruga (ZEZ) i Zaklada Solidarna su krajem listopada pokrenule kampanju 'Umanjimo im brige' za prikupljanje sredstava za pakete za uštedu energije za starije sugrađane u riziku od energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Cilj kampanje bio je prikupiti 60.000,00 kuna za nabavu barem 100 paketa za uštedu energije. U razdoblju trajanja kampanje, od 26. listopada do 1. prosinca ove godine, prikupljeno je 64.713,47 kuna. Time su osigurana sredstva za 111 paketa za uštedu energije.

'Hvala od srca svim pojedincima, tvrtkama i organizacijama koje su nam pomogle u ostvarivanju ovog cilja, bilo donacijom, bilo dijeljenjem informacija o kampanji 'Umanjimo im brige' kroz svoje kanale. Vjerujemo da će ova podrška biti dugoročna vrijedna svim korisnicima paketa za uštedu energije. Za vrijeme trajanja akcije uplaćeno je 189 pojedinačnih donacija od čega je 178 uplata fizičkih osoba i 11 uplata pravnih osoba. Najniža pojedinačna donacija iznosila je 5 kuna, a najveća 10.395 kuna, dok prosječan iznos donacije iznosi 342,39 kuna. Svi donatori i donatorice, fizičke i pravne osobe, prošle su proces procjene prema Pravilniku o odnosima s donatorima te Pravilniku o upravljanju sukobom interesa', poručili su iz ZEZ-a.

Zelena energetska zadruga i Zaklada Solidarna u prosincu kreću u proces skupne nabave paketa za uštedu energije, a Zelena energetska zadruga će evaluirati prijave za korisnike paketa za uštedu energije te objaviti popis kućanstava koja će ostvariti pravo na pakete i besplatno energetsko savjetovanje.
Ukoliko poznajete potencijalnog korisnika paketa za uštedu energije, pozivamo vas da nam se obratite za više informacija o uvjetima i prijavu na broj telefona 01/2095-552.

Budući da provjereno znamo da na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i šire, ima puno više od 111 osoba u riziku od energetskog siromaštva, otvoreni smo za prikupljanje i veće količine donacija kako bi se osigurala pomoć za još ljudi. Sve tvrtke i organizacije zainteresirane za daljnju podršku u ovoj inicijativi, mogu nam se javiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..ZEZ i Zaklada Solidarna osigurali 111 paketa za uštedu energije za starije sugrađane

Dekan Bilas: "Hrvatska treba FER, ali i FER treba Hrvatsku"

Povodom Dana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, novoizabrani je dekan u svom prvom obraćanju široj javnosti pozvao na suradnju i potporu države u obnovi i proširenju infrastrukture, kako bi se osigurala pozicija među najboljim fakultetima na svijetu.

Najveće obrazovno, istraživačko i inovacijsko središte u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj, Fakultet elektrotehnike i računarstva, svečano je obilježio Dan fakulteta. Široj javnosti prvi se puta obratio novoizabrani dekan prof. dr. sc. Vedran Bilas, predstavivši viziju FER-a, za koju je dobio podršku Fakultetskoga vijeća. U govoru pred punim auditorijem, dekan je istaknuo kako prestižnoj ustanovi poput FER-a  za nesmetan razvoj trebaju unaprjeđenje istraživačko-razvojno-inovacijske aktivnosti uz potporu države.

''Studij na FER-u biraju izvrsni hrvatski maturanti. Od 650 brucoša, 500 ih je među 1000 najboljih na ispitu više razine matematike i fizike na državnoj maturi. Rijetki su fakulteti poput FER-a koji bi mogli upisati dvostruko veći broj izvrsnih studenata. Toliko ih, naime, odabire FER kao prvi izbor za upis. Da bismo i još nekima od njih dali priliku da studiraju na FER-u trebamo i prostorno proširenje'', poručio je, između ostaloga, dekan Bilas.
Kao poslanje FER-a istaknuo je suradnju s hrvatskom industrijom, što se može mjeriti brojem zajedničkih projekata s kojima se želi dodatno podići razina konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Samo iz programa IRI, odnosno istraživanja, razvoja i inovacija FER provodi preko 60 projekata, dok je ukupan broj aktivnih projekata daleko veći – čak 223.

„Računamo da zaslužujemo mjesto među infrastrukturnim projektima koji će dobiti financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a za to se kvalificiramo jer imamo profesore među dva posto najcitiranijih na svijetu u području umjetne inteligencije, energetike i elektromehaničke pretvorbe. Kao predvodnici, često ispred svoga vremena, koji put možemo kritizirati, ali istodobno ćemo kao inženjeri uvijek ponuditi realna rješenja. Uvijek ćemo biti spremni pomoći, surađivati te dijeliti znanje i iskustvo. Želimo uspjeti zajedno, a ne usprkos“, rekao je dekan.

Sportskim rječnikom, naglasio je dekan, FER je postavio visoke standarde, igra Ligu prvaka i želi potvrdu te kvalitete vidjeti na međunarodnim rang ljestvicama.
‘’Naši prioriteti u čijoj provedbi trebamo suradnju i potporu države su – žurna obnova, proširenje infrastrukture i iskorak u novi inovacijski kampus, te mjesto među najboljim fakultetima ove vrste na svijetu za što nam je, između ostalog, potrebna i jaka hrvatska industrija. Našim vrijednostima, radom i odnosom činimo FER svjetlom naše profesije, poslovne zajednice i cijeloga društva. Cijela FER-ova obitelj studenata, zaposlenika, i svih koji su stekli obrazovanje na FER-u je snaga koja pokreće i unapređuje Hrvatsku! Pozivam vas na potporu i suradnju da taj potencijal u cijelosti ostvarimo zajedno. Hrvatska treba FER, ali i FER treba Hrvatsku!’’, zaključio je dekan Bilas.

Dekan Bilas: "Hrvatska treba FER, ali i FER treba Hrvatsku"

UPOV aglomeracije Nova Gradiška u drugoj fazi pokusnog rada

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

UPOV aglomeracije Nova Gradiška u drugoj fazi pokusnog rada

Infineon Austria surađuje s Fakultetom elektrotehnike i računarstva na razvoju rješenja u području mikroelektronike koja štede energiju i pridonose dekarbonizaciji

Infineon Austria i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuli su akademsku suradnju u području energetske elektronike. Suradnja će unaprijediti budući razvoj energetski učinkovitih tehnologija za doprinos dekarbonizaciji te ojačati jedno od ključnih područja europskog stručnog znanja u području mikroelektronike.

Infineon Austria surađuje s Fakultetom elektrotehnike i računarstva na razvoju rješenja u području mikroelektronike koja štede energiju i pridonose dekarbonizaciji
Image

Prijavite se za Newsletter!

Unesite Vašu email adresu i kliknite PRIJAVA

PRO Gradnja 189

Prelistajte najnovije izdanje časopisa!

PRO Gradnja 189