3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje

Lasersko 3D skeniranje može precizno snimiti i dokumentirati interijer i eksterijer objekta te time olakšati proces projektiranja za izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu objekta

Autori:
Filip Blažević, mag. ing. geod. et geoinf.
Tomislav Marić, mag. ing. geod. et geoinf.

Podaci dobiveni putem 3D laserskog skeniranja pružaju alternativu postojećoj dokumentaciji koja bi mogla biti nepotpuna, nedovršena ili netočna, te na taj način povećava mogućnost identificiranja nesuglasica i nejasnoća unutar samog projekta.
Neki od podataka koji se mogu dobiti za takve projekte su tlocrti, karakteristični presjeci, pogledi na pročelja, ortofoto snimak, 3D model kao i BIM model. Sve navedeno može se koristiti i za uspostavljanje opsežne konzervatorske dokumentacije o povijesnim objektima ili lokacijama.

Prikupljanje podataka

Kako bi udovoljili potrebama sve zahtjevnijeg tržišta koje traži sve veće količine prostornih podataka u što kraćem vremenskom roku, geodeti moraju držati korak s novim tehnologijama. Jedna od tehnologija snimanja prostora koja omogućuje prikupljanje velike količine prostornih podataka u kratkom vremenskom razdoblju je lasersko 3D skeniranje.  Rezultat laserskog skeniranja je jako gust oblak točaka (engl. point cloud) iz kojeg se naknadnom obradom može dobiti georeferencirani 3D model snimljenog objekta ili područja.Primjena laserskog 3D skeniranja

Tradicionalne metode izmjere zahtijevaju više truda i vremena prilikom prikupljanja svih potrebnih podataka, stoga je sve učestalija primjena 3D laserskih skenera. Neke od svrha u koje se 3D laserski skeneri mogu primijeniti:
- pri praćenju deformacija objekata, gdje imaju prednost naspram tradicionalnih metoda izmjere jer mogu pratiti deformacije čitave površine praćenog objekta, dok se kod klasičnih metoda izmjere mogu pratiti deformacije samo određenog broja točaka,
- prilikom evidencije i prikupljanja tehničke dokumentacije o kulturnoj i spomeničkoj baštini, gdje je laserski skener, kao beskontaktna metoda izmjere, pogodan za izmjeru kulturnih spomenika jer prilikom same izmjere ne oštećuje snimani objekt,
- za izradu 3D podloga i modela industrijskih postrojenja kao što su rafinerije ili drugi pogoni, koji imaju veliku količinu detalja (cijevi, spremnici, dimnjaci) te bi njihovo mjerenje klasičnim metodama izmjere bio dugotrajan i opsežan proces koji možda ne bi obuhvatio dovoljan broj detalja,
- za izmjeru postojećeg stanja bitnih infrastrukturnih objekata kao što su mostovi, nadvožnjaci, tuneli, kolodvori (zgrade), ceste i dr.,
- za izmjeru postojećih građevina, pri čemu laserski skeneri omogućuju prikupljanje velike količine podataka kako bi se izradio vjerodostojan model stvarnog stanja objekta, a tako prikupljeni podaci mogu se koristiti za izradu BIM modela postojećeg stanja građevine.

Prednosti korištenja laserskog 3D skeniranja

Korištenjem laserskog 3D skenera prikuplja se velika količina podataka, čime je teret prebačen sa samog postupka mjerenja na daljnju obradu i interpretaciju dobivenih prostornih podataka. Takav način prikupljanja prostornih podataka ima sljedeće prednosti:
- Velika brzina prikupljanja podataka (milijuni točaka u sekundi) uvelike smanjuje broj radnih sati na terenu, kao i obustavu ili prekide radova na gradilištima ili postrojenjima zbog provedbe izmjere.
- Daljinsko prikupljanje podataka pomoću laserskog 3D skenera idealno je za teško dostupna područja, čime se omogućuje prikupljanje podataka bez potrebe za fizičkim pristupom području. Ovime se smanjuje rizik za zdravlje i sigurnost kod opasnih ili teško dostupnih područja.
- Beskontaktna i neinvazivna priroda 3D laserskog skeniranja čini ga idealnim za osjetljive objekte ili okruženja. Predmeti koje je potrebno sačuvati u baštinskom ili kulturnom sektoru, koje će možda trebati reproducirati iz podataka prikupljenih 3D snimanjem, mogu se skenirati uz minimalnu ili nikakvu fizičku interakciju.
- 3D podaci snimljeni postupkom skeniranja toliko su sveobuhvatni da se gotovo svaki detalj registrira, čime je mogućnost bilo kakvog propusta ili pogreške znatno smanjena. Ovako velika razina detalja obično u potpunosti eliminira potrebu za dodatnim izlascima na lokaciju. Detaljan proces dokumentiranja također omogućuje geodetima (i krajnjim korisnicima) pregled objekata, prostorija i svakog detalja iz bilo kojeg kuta ili perspektive.
- Visoka razina detalja izrađenog 3D modela osigurava cjelovitost i točnost podataka te omogućuje korištenje podataka u svrhe koje nadilaze trenutni projekt.

3D lasersko skeniranje je našlo primjenu u mnogim inženjerskim strukama kao što su građevina, arhitektura ili strojarstvo te u ostalim poljima kao što su forenzika, arheologija, filmska industrija i dr. Posljednja dva desetljeća ova tehnologija je napredovala i postaje jedna od ključnih za prikupljanje prostornih podataka te se očekuje njena sve veća primjena u svim granama poslovanja.

Taus d.o.o.
Savska cesta 84, 10360 Sesvete
Tel: + 385 1 33 77 007
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.uretek.hr