Energetika i Ekologija - snaga prirode!

Energetika i Ekologija - snaga prirode!

 Od 2. do 4. listopada ove godine na Beogradskom sajmu održat će se sajmovi energetike i zaštite životne sredine i prirodnih resursa

Nevjerojatni listopad na Beogradskom sajmu počet će ništa manje reprezentativnim, specijaliziranim sajamskim manifestacijama međunarodnog ranga - 15. međunarodnim sajmom energetike i 16. međunarodnim sajmom zaštite životne sredine i prirodnih resursa (EcoFair). 
'Snaga prirode' je zajednički slogan ove neponovljive logističke platforme za shvaćanje globalnog problema i fenomena energije, energetske efikasnosti i brojnih rizika u vezi s očuvanjem životne sredine.

Sajam energetike

Energetika 2019. je izvanredna međunarodna manifestacija koja će i u izlagačkom i u konferencijskom programu potencirati problematiku obnovljivih izvora energije, tržišta električne energije, investicija i tehnoloških inovacija u energetici (vjetroparkovi, hidroelektrane, mini-hidroelektrane), energetske efikasnosti, proizvodnje biomase i bioplina, sustava za daljinsko grijanje, e-mobilityja i sl. To je najmanje što se može očekivati od svakako najvećeg i najrespektabilnijeg godišnjeg regionalnog skupa kompanija, korporacija, poduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, ugljena, nafte i plina, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.

Sajam EcoFair

U isto vrijeme i na istom mjestu, u hali 1 Beogradskog sajma, od 2. do 4. listopada ove godine održava se i komplementarni EcoFair, reprezentativno godišnje okupljanje različitih činitelja iz sustava zaštite životne sredine - institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklažera, operatera, deponija, komunalnih poduzeća, generatora otpada, lokalne samouprave. EcoFair je posvećen sustavu i kompleksnim mehanizmima zaštite životne sredine, s posebnim naglaskom na 'zelenoj ekonomiji', industriji reciklaže, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom, regionalnim ekološkim integracijama, burzi otpada i trgovini otpadom i sekundarnim sirovinama, upotrebi otpada u energetske svrhe itd.

On-line B2B komunikacija

Očekuje se da ove dvije sajamske manifestacije povežu više od 150 direktnih ili indirektnih sudionika različitih formata iz dvadesetak zemalja. Značajan poslovni karakter ovog sajma potvrđuje i više od 8000 domaćih i inozemnih posjetitelja i profesionalaca, ali i oko 2000 registriranih poslovnih posjetitelja na B2B portalu, koliko ih je bilo prethodne godine.

Svi poslovni posjetitelji i ovog će puta imati mogućnost on-line B2B komunikacije i zakazivanja poslovnih sastanaka, on-line preuzimanja akreditacija za prisustvovanje i sudjelovanje u sajamskim programima.

Više informacija potražite na linku: http://sajam-energetika-ekologija.talkb2b.net/