Na Beogradskom sajmu uskoro počinju sajmovi Energetika i Ecofair

Na Beogradskom sajmu uskoro počinju sajmovi Energetika i Ecofair

Na Beogradskom sajmu od 4. do 6. listopada ove godine održavat će se 17. međunarodni sajam energetike i 18. međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa 'EcoFair'

Ovogodišnji, 17. međunarodni sajam energetike i 18. međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa 'EcoFair' održavaju se u uvjetima izuzetno kompliciranih, turbulentnih i nepredvidivih energetskih situacija na globalnom planu. U gotovo svim sektorima - proizvodnji i distribuciji plina, nafte, ugljena, električne energije... - globalni poremećaji reflektiraju se i na regiju. Sve to nužno, u praksi otvara ogroman broj energetskih i ekoloških šansi i prilika. Prvi izazov na ove, kao i na druge aktualne teme, bit će od 4. do 6. listopada ove godine, u Hali 1 Beogradskog sajma.

Beogradski Sajam energetike uživa ugled najvećeg godišnjeg regionalnog skupa kompanija, institucija i profesionalaca u svim sektorima proizvodnje i distribucije električne energije, ugljena, nafte i plina, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva. Poseban je naglasak na obnovljivim izvorima energije. U međunarodnom energetskom kontekstu naglašen je i poslovni i tržišni karakter sajma.

Sajam Ecofair

Sajam ekologije Ecofair okuplja institucije, proizvođače opreme, distributere, operatere, lokalne samouprave, komunalna poduzeća, generatore otpada, stručnu javnost - različite činitelje iz sustava zaštite životne sredine. Industrija reciklaže, upravljanje otpadom, komunalne tehnologije, zaštita prirode i zaštita prirodnih resursa od zagađenja, financiranjе i upravljanjе u sektoru zaštite prirodne sredine i upravljanjа otpadom, pročišćavanjе i upravljanjе otpadnim vodama, industrijskа sigurnost... najkonkretniji su predmet interesa ove manifestacije.
Više informacija o sajmovima Energetika i Ecofair potražite na www.sajam.rs.